CİSST/TCPS’in Katkılarıyla KDK’dan Emsal Karar ve İdari Uygulama Değişikliği

Türkçe

Derneğimizin 2016 yılından itibaren yazışmaya başladığı yüzde 88 engelli olan mahpus A., kendisine engelli aylığı bağlatabilmek için yaklaşık 2 yıldır girişimlerde bulunmaktaydı. Derneğimizin de kendisi için başvurularda bulunduğu ve engelli aylığı bağlanabilmesi için bilgilendirerek girişimlerine destek olduğu mahpus A., 9 Şubat 2018 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunmuş ve KDK, mahpusların tutuldukları hapishaneyi ikamet adresi olarak gösterememesinden kaynaklı olarak engelli aylığı bağlanamamasını “hukuka ve hakkaniyete aykırı” bularak mahpus A ve aynı durumdaki diğer mahpuslar için engelli aylığı bağlanması tavsiye kararını almıştır.

Mahpus A.’nın ilgili kararı derneğimize aktardığı mektubundan alıntı:

Öncelikle derneğinizdeki tüm mücadeleci dostların büyüklerin arkadaşların iyi ve huzurlu olmasını temenni ederim. Hepiniz sağolun ilginize çok teşekkürüm. Sizleri de konumumla alakalı bilgilendirmek istedim ki cezaevlerinde benim konumumda vasi ve adres problemi ile sorun yaşayanlara vesile olalım. Tarafıma müracaatımla ilgili gelen sonuç kararını size de yolluyorum. Bu karar doğrultusunda adres kaydım olmasa da, vasi olmasa da kurum yetkililerince engelli aylığına bağlanabiliyorsun ve iyi haberi vereyim bu ay itibariyle engelli aylığına bağlandım. Evet mutluyum yaklaşık 2 yıldır yazıştığım tüm resmi dairelerin ısrarlarına rağmen gerekli hakkaniyet kavuşmanın sevincindeyim. Umarım sizlere  de bu tarzda müracaatta bulunup da emsal olan mahpustaki tutsak arkadaşlarımıza da vesile oluruz, dertlerine iyi bir sonuç alabiliriz umudundayım. Tabi ki sizler de araştırmalarınızla, bilgilendirmenizle de çok yardımcı oldunuz.

KDK’nın 8 Ağustos 2018 tarihli kararından alıntılar:

“Başvuranın yaşadığı mağduriyetin, yerleşim yeri adresinin vasisi ile aynı adreste gözükmesinden ve yapılan sosyal inceleme neticeisnde haneye giren gelirin muhtaçlık sınırnın üzerinde olması nedeniyel mevzuat gereği engelli aylığından faydalanamamasından kaynaklı olduğu anlaşılmış olup, yıllardır cezaevinde bulunan ve hiçbir geliri olmayan bir kişinin, ‘sürekli kalma niyetiyle oturulan yer’ olarak tanımlanan yerleşim yeri adresi kaydı nedeniyle bahse konu haktan faydalanamaması hakkaniyete aykırı gözükmektedir. Bu süreçte başvuranın vasilerinin ilgisiz oldukları, bu nedenle kendisinin mağdur olduğuna ilişkin iddiaların doğru olduğu gözlenmiş olup, kendisinden kaynaklanmayan bir durum nedeniyle engelli aylığından faydalanamamasının hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmiştir.”

“KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre başvurunun KABULÜNE,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvurularda gerekli durumlarda ‘diğer adres’ bilgilerinin de dikkate alınabilmesini teminen Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin geliştirilerek gerekli güncellemenin yapılması hususunda AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA (...)

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.”