Hapiste Kadın Ağı'ndan Basın Duyurusu

BASIN DUYURUSU

“Hapishanelerde ücretsiz ped sağlanması” talepli kampanyamız 21 Haziran 2017 tarihinden beri sürüyor. Bu süreçte sosyal medyada ve diğer basın araçları nezdinde konuyu gündeme getirmeye çalıştık. 88 hak örgütü olarak bir açıklama yaptık.[1] Ayrıca change.org’ta bir imza kampanyası başlattık.[2] Son sosyal medya çalışmamızı da #pedhaktır hastagiyle 31 Ekim günü gerçekleştirdik.

Bu kampanya kapsamında 1 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da ziyaretler gerçekleştirdik. Sosyal medya ve diğer basın- yayın organları aracılığı ile kamuoyu nezdinde duyurmaya çalıştığımız kampanyamızı bu kez de politika yapıcıların ve ilgili meslek odalarının gündemine taşımak istedik.

Konunun en temel muhatabı olan Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan da randevu talep etmiştik. Aynı şekilde mecliste gurubu olan tüm siyasi partilerle ve insan hakları kurumlarıyla görüşmek istedik, kendilerine isteğimizi ilettik. Ancak maalesef randevu taleplerimize sadece Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve meslek odalarından geri dönüş alabildik.

İlgili kurumlara kampanyamızı, kadın mahpusların sorun ve ihtiyaçlarını, ihtiyaç duyan tüm mahpusların ücretsiz pede erişiminin önemini anlattık ve bu hakkın mevzuat kapsamında güvenceye alınmasını istedik.

Meclis İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu adına komisyon başkanı, AKP Milletvekili Mehmet Metiner ile görüştük. Komisyon talebimizi son derece olumlu karşıladı ve bu konuda harekete geçileceğinin sözünü verdi. Konunun Adalet Bakanlığı’nın da gündemine taşınacağı ve regl olan tüm mahpuslar için ücretsiz ped ihtiyacının, kalıcı olarak karşılanması adına çözümün en kısa zamanda üretileceği, şimdiden sorunun çözülmüş olarak görülmesi gerektiği belirtildi. 

Siyasi partilerden CHP adına Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile HDP adına ise aynı zamanda MİHK Cezaevi Alt Komisyonu üyesi olan Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile görüştük. Bu görüşmelerde parti temsilcileri kampanyanın destekçisi olduklarını, ortak çalışmalar yapılabileceğini belirttiler. İletişimi devam ettirme ve ortak projeler geliştirmeye dönük kararlar aldık. HDP Adalet Bakanlığı’nın bütçesini kadın mahpusların ihtiyaçları, özelde de ped ihtiyacı açısından da değerlendirmek istediğini belirtti ve bizden bu konuda katkı istedi. Ayrıca bir kanun teklifi yapılabileceğini konuştuk. Konuya ve talebe ilgiyle yaklaşan CHP ise kampanyanın basında ve diğer siyasi partiler nezdinden daha fazla gündeme gelmesi için çalışacağını beyan etti.

İlgili meslek odalarından Türk Tabipler Birliği (TTB) adına Merkez Konsey üyesi Selma Güngör ile görüştük. Ped hakkının sağlık hakkının bir parçası olduğu konusundaki ortak düşünceden yola çıkarak beraber çalışacağız. TTB, sürecin parçası olacağını ve bizim özel olarak talep ettiğimiz, regl olan kişilerin yeterli pede ulaşamamasının yaratabileceği sağlık risklerini anlatan bir belge oluşturulabileceğini belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de kampanyamızı destekleyecek. İnsan Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Eyüp Sabri Çetik, İnsan Hakları Merkezi Sorumlusu Av. Özge Gören, Cezaevi Sorunlarını İzleme ve Araştırma Çalışma Grubu Başkanı Yasemen Öztürkcan ile yaptığımız görüşme çerçevesinde; TBB Aralık ayında yayınlayacağı cezaevleri raporunda ped sorununa yer verecek. Ayrıca bir insan hakkı ihlali olarak ped hakkına erişimde yaşanan sıkıntıları değerlendiren bir bilgi notu paylaşılabileceği ve konunun Adalet Bakanlığı’na taşınması için destekçi olunacağı da bizimle paylaşıldı.

 Yaptığımız görüşmelerden biri de TİHEK ile gerçekleştirildi. TİHEK başkan yardımcısı ve diğer çalışanlarla yaptığımız görüşmede, ped hakkının kötü muamele yasağı ve sağlık açısından değerlendirildiğinde bir insan hakkı olduğunu anlattık. TİHEK konuyu inceleyeceklerini ve pede erişim hakkının insan hakları başlığında ele alınabilecek bir konu olduğu sonucuna varırlarsa, destek olabileceklerini ve gerekli çalışmaların başlatılabileceğini belirtti.

Çalışmalarımız Devam Edecek

 Hapiste Kadın Ağı olarak 1 Kasım tarihinde yaptığımız söz konusu görüşmeleri olumlu değerlendiriyoruz. Politika yapıcıların ve konuya ilişkin meslek örgütlerinin desteği bizim için çok önemliydi ve bu desteği aldığımızı düşünüyoruz.

Ancak elbette çalışmalarımız burada son bulmayacak. Aldığımız sözlerin hayata ne şekilde geçirildiğini, pratikte uygulanışını ağ olarak izlemeye, ihtiyaç duyan herkesin pede ve diğer hijyen malzemelerine erişiminin sağlanması için talepler oluşturmaya ve bu talepleri politika yapıcıların ve kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz. Hapishanelerdeki kadınların, trans erkeklerin ped başta olmak üzere temel ihtiyaçları bir hak olarak mevzuatta güvence altına alınana ve bu güvence uygulamada hayat bulana kadar ped hakkı talebimiz gündemde olmaya devam edecek.

 HAPİSTE KADIN AĞI

 

 

Etiket:

Türü: 
Ortak Duyuru

THEA basın duyuruları