Trans mahpuslar için yeni bir hak kazanımı

Türkçe
2012 yılından itaberen KAOS GL ile beraber durumunu takip ettiğimiz, bu iki derneğin girişim ve desteklerinin de katkısıyla 2014 yılında Türkiye hapishanelerinde ilk cinsiyet uyum operasyonunu gerçekleştiren mahpus D. yeni bir hak kazanımı daha gerçekleştirdi. 
 
Cinsiyet uyum operasyonunun ruh ve beden sağlığı açısından zorunluluk olduğu yönünde aldığı raporun ardından cinsiyet uyum operasyonunu Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı trans kadın mahpus D., meme büyütme operasyonunun "estetik değil zorunlu" olduğu yönünde bir rapor daha alarak yine Sağlık Bakanlığı'nın karşılamasıyla meme büyütme operasyonu olacak.
 
Verdiği hak mücadelesiyle idari yönde emsal kararlar alınmasını sağlayan trans kadın mahpus D. hapishanede bulunduğu süre içerisinde isim davasını da açarak kimliğini değiştirmiş ve yapmış olduğu başvurulardan sonra masraflarını üstlenerek epilasyona başlamıştı.
 
Elimizdeki verilere göre bir trans mahpusun Türkiye hapishanelerinde meme büyütme operasyonunu yaptırdığı ve bu masrafların devlet tarafından karşılandığı ilk örnek olay olduğunu söylemek mümkündür. Bu kararın ve süreç içerisindeki tüm mücadelenin diğer trans mahpuslar için de umut verici olduğu aşikardır.
 
Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Anabilim Dalları ve diğer sağlık otoritelerinin LGBTİ+ bireylerin sağlık hakkına eşit erişebilmelerini sağlamaları ve sağlık hizmetleri alanında homofobik ve transfobik tutumları engelleyecek politikalar geliştirmelerine örnek olacak bu tutumu önemsiyor ve geliştirileceğini umut ediyor bu yönde çaba ve girişimlerimizin devam edeceğini belirtiyoruz.
 
Adli Tıp raporundan alıntı:
“Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımında belirtildiği üzere sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali olduğu, her ne kadar genital organlarla ilgili kişi ameliyat olmuş olsa da, kadın fenotipinin (dış görünüşü) yalnızca genital organlardan ibaret olmadığı, kişinin mevcut ruhsal durumuna göre kadın cinsel kimliğini benimsediği ancak vücut bütünlüğünün tam olarak kadın fenotipinde olmaması nedeniyle sosyal çevresinden aldığı negatif geri bildirimlerle ilgili kişinin ruhsal olarak etkileniminin ilerleyen dönemlerde hastalık düzeyinde bir psikopatolojiye neden olabileceği düşünüldüğünde, kişinin talep etmiş olduğu augmentasyon mamoplasti (meme büyütme) ameliyatının estetik amaçlı olmayıp, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu tıbbi kanaatine varıldığını bildirir rapordur.”