THEA Kuruldu

Türkçe

Türkiye’de, hapishaneler alanında ortak çalışmalar yürütebilecek, var olan sivil toplum örgütlerini beraber üretmeye teşvik edebilecek bir zemin yaratmak ve bu alandaki üretimleri arttırmak önemli bir ihtiyaçtır. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı bu ihtiyacı karşılamayabilme motivasyonuyla kurulmuştur. 

 

THEA, hapishaneler alanında doğrudan çalışma yürüten STÖ’leri ortak bir zeminde bir araya getirmenin yanı sıra LGBTİ, çocuk, kadın, engelli, yaşlı, yabancı uyruklu, hasta, ağırlaştırılmış müebbet vb. alanlarda faaliyet yürüten STÖ’leri de kendi alanlarındaki mahpuslara ilişkin faaliyet yürütmelerini ve üretmelerini sağlamak amacıyla ağlar halinde yapılandırmayı amaçlamaktadır.

 

THEA, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmektedir.