Mahpus Hakları Elkitabı Yayınlandı

Türkçe

Mahpus sayısının düzenli olarak neredeyse her yıl arttığı, 15 yıl içinde 3 katına çıktığı, 2000 yılında 50 binlerdeyken 2015 yılında 160 bine ulaştığı, Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre 2017 yılı sonuna kadar bu sayının bir kez daha ikiye katlanmasının planlandığı 

Türkiye’de ilk defa bir “Mahpus Hakları El Kitabı” yayınlandı.

Hapsetmek sadece “özgürlüğünden yoksun bırakma” cezasıdır. 

 

Hapsedilen kişiler birçok haklarını korurlar ve hapishanede de, hapsedilmekten kaynaklı hakları vardır. Mahpus Hakları El Kitabı,

mahpuslara hapishanenin kapısından içeri alındıkları andan itibaren haklarının neler olduğunu, bu hakları nasıl kullanacaklarını, hakları ihlal edildiğinde nereye nasıl başvuracaklarını dilekçe örnekleriyle açıklamaktadır.

 

Türkiye’deki 160 bin mahpusun yaklaşık 10 bininin “siyasi mahpus”, geriye kalan 150 bin mahpusun adli mahpus olduğu ve bu mahpusların oldukça büyük bir kesiminin hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı düşünülürse Türkiye’de ilk defa basılan bu kitabın önemi daha net anlaşılacaktır. Bu el kitabı mahpuslara bir hak öznesi olduklarını söylemekte ve haklarını nasıl kullanacaklarını anlatmaktadır.

 

Kitabın asıl faydalanıcısı mahpuslar olsa da kitap hapishane personeli için de karşılaştıkları her durumda dönüp bakabilecekleri ve mahpusların temel hakları konusunda var olan tüm mevzuatı, tematik olarak görebilecekleri bir kılavuz durumundadır.

 

İlk baskısı 5 bin adet olan Mahpus Hakları El Kitabı, adresine ulaşılabilen tüm hapishanelere PTT aracılığıyla 10’ar adet yollanmış ve  hapishanelerin kütüphanelerinde yer alması sağlanmıştır. Böylece hem hapishane personeli hem de mahpuslar istediklerinde bu kitaba ulaşabilecektir.