Ne yapıyoruz

TCPS, amaçlarına ulaşabilmek için raporlar, broşürler, kitaplar, el kitapları gibi yayınlar yapmakta ve toplantı, seminer, konferans tarzı etkinlikler düzenlemektedir. 

TCPS, yayın ve etkinliklerin yanı sıra kapatılma/hapishaneler alanında çalışanlara hem çalışabilecekleri zemin hem de kaynak sunmayı önemsemektedir. Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi’nin kuruluşu, bu zemin ve kaynağın önemli adımlarından birisi olacaktır.