İlkelerimiz

 • İnsan haklarına ve insan onuruna inanır. Yaptığı her çalışmada insan haklarını ve insan onurunu gözetir. 
 • Sözel, fiziksel, psikolojik her türlü şiddeti reddeder.
 • Mahpusların sadece “suçlu” olarak kodlanmasını ve nesneleştirilmesini reddeder ve onları aynı zamanda hak özneleri olarak görür.
 • Bağımsızdır. Devlet veya fon veren herhangi bir kuruluşla bağımsızlığını zedeleyecek bir ilişki geliştirmez. Çalışmalarını destekleyen kuruluşların çalışmaların içeriğine ve çıktılarına müdahalesini reddeder.
 • Tarafsızdır. Gerek çalışmalarındaki partnerlerini belirlerken ve mahpus gruplarıyla ilgilenirken gerekse de çalışmaları esnasında taraf gözetmez. 
 • Şeffaftır. Çalışmalarını raporlar ve çıktılar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır.
 • Enternasyonalisttir. Uluslararası çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğine inanır ve uluslararası çalışmalar yürütür, bu çalışmaları destekler.
 • Kolektiviteye ve demokrasiye inanır. Çalışmaların ekip içerisinde demokratik ve şeffaf olarak yürütülmesini destekler.
 • Yaptığı çalışmaların mahpuslara olumsuz geri dönüşleri olmamasına dikkat eder. 
 • Yaptığı çalışmaların raporlarını ve çıktılarını kamuoyuyla paylaşırken mahpusların özel hayatlarını deşifre etmez.
 • Akademinin, özellikle de sosyal bilimler alanının hayatın içinde olması gerektiğine inanır ve akademi ile sivil toplum örgütleri arasında bağlar geliştirilmesini destekler. 
 • Akademik üretimin hak temelli mücadeleden bağımsız olmaması gerektiğini düşünür ve akademik üretimin hak temelli mücadelenin verileriyle beslenmesi ve sınanması gerektiğine inanır.
 • Hapishanelere ilişkin uluslararası standartları gözetmekle birlikte onları ideal kriterler olarak değerlendirmez ve geliştirilmesi gerektiğine inanır. “Uluslararası standartlar” nitelendirmesi yerine “insan onuruyla bağdaşan uluslararası standartlar” tanımını kullanmayı doğru bulur.