Hilal Başak Demirbaş

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Genel Sosyoloji ve Metadoloji Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Lisans ve yüksek lisans eğitim süresi boyunca çeşitli projelerin alan araştırmalarında yer aldı. Balıkçılık üzerine olan alan araştırması sonrasında ‘Alamana’ isimli belgeselin yapımcılığını üstlendi.  Queer Documentaries (www.queerdocumentaries.com) sitesinin proje sahibi ve içerik yöneticisidir. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin Akademi Alanı, Sakatlık ve LGBTİ Çalışmaları, Mahpus LGBTİ Çalışma Grubu’nda aktif olarak çalışmaktadır.  “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” projesinde LGBTİ ve yabancı uyruklu mahpus alt ağları temsilcisidir.