Mustafa Eren

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sosyoloji bölümünden mezun. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi doktora derslerini takip ediyor.

Hapishaneler/kapatılma, emek, sistem karşıtı hareketler, siyasi tarih, “dezavantajlı gruplar” üzerine çalışmalar yürütüyor.

2012 yılından itibaren Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nde (CİSST) proje koordinatörü olarak çalışıyor ve Açık Radyo’da, Ayşe Berna Uçarol ile birlikte Emeğin Gündemi programını hazırlıyor ve sunuyor. 

2014 yılında Arel Üniversitesi’nde “İnsan Hakları” dersini verdi. 2012-2014 yılları arasında Sosyoloji Mezunları Derneği’nde (SOMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Kanlı Pazar/1960’lar Türkiyesi’nde Milliyetçiler İslamcılar ve Sol (2012), Kapatılmanın Patolojisi/Osmanlı’dan Günümüze Hapishanenin Tarihi (2014), Mahpus Hakları El Kitabı (2015 –Başak Ekinci ile beraber) isimli kitapları yayınlandı. Bunlar haricinde bazı kitaplarda, dergilerde ve Bianet’te yazıları yer almaktadır.

MSGSÜ’de ve CİSST’te bir çok projeye katıldı ve koordine etti. İstanbul Toplumsal Araştırmalar Grubu’nun (İSTAG) kuruluşunda yer aldı.

 

Kendisine ait mustafaeren.net adresli bir sitesi bulunmaktadır.