Başak Gemici

 

Başak 1990 yılında doğdu. Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları bölümünde devam ettiği sürede emek ve proleterleşme konularında saha çalışmalarında yer aldı. Aralık 2013’te CİSST ile tanıştı ve Temmuz 2013’te CiSST’in varolan projelerine gönüllü destek vermeye başladı. Şu an Pittsburgh Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora çalışmalarını sürdürürken hapishanelerde kolektif hareket ve benlik  üzerine olan yüksek lisans tezini bitirme aşamasında.