Araştırmalara fon ve destek veriyoruz.

Etkinlik içeriği: 

Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi/Turkey’s Center for Prison Studies (TCPS), Açık Toplum Vakfı’nın destekleriyle her sene, hapishaneler üzerine düzenlenecek 3 araştırmaya fon desteği verecektir.

Bu destek, araştırmaya dayalı, akademik yayınların arttırılmasını amaçlamaktadır. Türkiye’de hapishanelere yönelik yayınların oldukça büyük bir kısmının anı tarzı içeriğe sahip olması, araştırmaya dayalı çalışma ve yayınların azlığı bu desteğin motivasyonunu oluşturmaktadır. 

TCPS’in desteğiyle yapılacak olan araştırmalar, TCPS’in sitesinde yayınlanacak ve bazıları TCPS Kitaplığı bünyesinde kitap olarak da basılacaktır.

Fon desteği her bir araştırma için 5.000 TL’ye kadardır. 3 araştırma yerine daha fazla araştırmaya destek vermek adına bu miktar bölünebilir. Bu nedenle araştırmaları için daha küçük bütçeye ihtiyaç duyanlar da TCPS’e başvurabilirler.

Başvurular ve araştırmalar için aşağıdaki koşullar aranacaktır:

  1. Araştırmaların konusu hapishaneler olmalıdır. 
  2. Başvurunun, hapishaneler üzerine daha önce çalışılmamış bir konuda olması, tercih sebebidir. Az çalışılan konulara örnek olarak şunlar verilebilir: emanet para faizi, işçi mahpuslar, hapishanelerin mimarisi, hapishanede Roman olmak, HIV mahpusların durumları, mahpusun öğrenim hakkı vs... (Bu konular sadece örnek olarak verilmiştir. Bu konularda başvurmanıza gerek yoktur.)
  3. Her araştırma yazılı bir rapor haline getirilecektir. Başvurucu, araştırmanın sonunda yazılı bir rapor sunmayı kabul etmiş sayılır.
  4. Araştırmaların süresi en fazla 5 ay olabilir. Altıncı ayın sonunda araştırma raporu yazılmış ve teslim edilmiş olmalıdır.
  5. TCPS, desteklediği araştırmanın raporunu sitesinde ve TCPS Kitaplığı bünyesinde basılı olarak yayınlamak hakkına sahiptir.

 

Bu desteğe başvurmak isteyenler, başvurularını info@tcps.org.tr adresine mail atarak yapabilirler.