F Tipi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2010

Etkinlik içeriği: 

F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarında Yaşam; Hükümlü-Tutuklular ve Çalışanlar Açısından Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Proje Tarihi: 2010

Fon Veren Kuruluş:

Proje Çalışanı:

30 Mart 2010 Salı  &   Ankara Hakimevi

 

13.00 / 13.20    Ortak Alanların Kullanılması Projesi Sunumu

Zafer Kıraç - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

 

13.20 / 14.00  Açılış Konuşmaları

Prof.Dr. Turgut Tarhanlı - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / Dekan

Prof. Dr. Melek Göregenli - Ege Üniversitesi – Sosyal Psikoloji Bölümü

Nizamettin Kalaman - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

 

14.10 / 18.00   Çalışma Toplantısı - Sorunlar ve Çözüm önerileri

 Yürütücüler

Osman Kavala - Anadolu Kültür YK. Başkanı

Hüseyin Kulaç - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı

 Katılımcılar

Dr. Ali Çerkezoğlu  - Türk Tabipler Birliği

 Ali Demirtaş - Edirne F tipi Müdürü

Ayhan Çapacı - İzmir 1 No’lu F tipi Müdürü

Ayhan Işık  - Araştırmacı-Yazar

Aykut Demirci  - Kocaeli 1 No’lu F tipi İnfaz ve Koruma Memuru

Aytekin Yılmaz  - Mahsus Mahal Derneği

Bekir Alanoğlu - Ceza İnfaz Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Candaş Orhan Akdemir  - Bolu F tipi Psikologu

Çiğdem Eroğlu  - Ankara 1 No’lu F tipi Psikoloğu

Didem Bulutlar Ulusoy - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Duysal Karakuş  - Ruh Sağlığında İnsan Hakları Derneği

Fahrettin Kırbıyık - Tetkik Hakimi

Filiz Kalaycı - İnsan Hakları Derneği

Gamze Hızlı  - Anadolu Kültür

Prof. Dr. Gonca Soygüt - Türk Psikologlar Derneği

Gökhan Deniz - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Gülden Gürsoy Ataman - Uluslararası Af Örgütü-Türkiye Temsilciliği

Hakan Ataman - İnsan Hakları Gündemi Derneği

İbrahim Yücesoy  - Ankara 1 No’lu F tipi Müdürü

İdil Elveriş - İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

İsmail Zararsız  - Tetkik Hakimi

Mehmet Gürcan - Ankara 2 No’lu F tipi 2.Müdürü

Mehmet Karakaya - Kocaeli 2 No’lu F tipi Müdürü

Dr. Metin Bakkalcı - Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Muhammed Kayra - Ankara 2 No’lu F tipi Öğretmeni

Murat Altuğgil  - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Mustafa Yapıcı  - Tetkik Hakimi

Nalan Saygı - Tekirdağ 2 No’lu F tipi İnfaz ve Koruma Baş Memuru

Nayat Karaköse  - Global Dialogue

Necla Şengül - İnsan Hakları Derneği

Osman Güney            - Bolu F tipi İnfaz ve Koruma Baş Memuru

Özgür B. Serdengeçti  - Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği

Özlem Yalçınkaya - Açık Toplum Vakfı

Serdar Ertekin - Kocaeli 2 No’lu F tipi İnfaz ve Koruma Memuru

Sema Kılıçer - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Şengül Ertürk  - Anadolu Kültür

Yunus Şener - Adana F tipi Müdürü

Zafer Zaim - İzmir 1 No’lu F tipi Sosyal Çalışmacı