TCPS basın duyuruları

0 comment(s)

Açık Öğretim Fakültesine Kayıtlı 6567 Öğrencinin

Çözülemeyen Harç Problemi

TCPS Basın Duyuruları 24                                                                                                            

9 Ağustos 2018

0 comment(s)

TCPS Press Release 23                                                                                                            

21 March 2018

In response to applications based on Right to Information Code and parliamentary questions, it has been expressed many times by the Ministry of Justice that an LGBTI prison is going to be opened soon. The clearest statement was cited in a response to an application on the right to information by a trans prisoner on the date of 02.12.2014:

0 comment(s)

TCPS Basın Duyuruları 23                                                                                                            

21 Mart 2018

Adalet Bakanlığı 2013 yılından itibaren çeşitli bilgi edinme başvurularına ve soru önergelerine verdiği cevaplarda bir LGBTİ hapishanesi açılacağını birçok kez dile getirdi. En net bilgi ise bir trans mahpusun bilgi edinme başvurusuna verdiği 2 Aralık 2014 tarihli cevapta yer alıyordu:

0 comment(s)

6567 STUDENT PRISONERS ENROLLED IN OPEN EDUCATION UNIVERSITY ARE FACED WITH THE DEPRIVATION OF EDUCATION DUE TO UNPAID TUITION FEES

TCPS Press Relase 22                                                                                                           

22 February 2018

0 comment(s)

Açık Öğretim Fakültesine Kayıtlı 6567 Öğrenci Mahpus

Harçları Ödenmediği İçin Öğrenimine Devam Edememe Tehlikesiyle Karşı Karşıya

TCPS Basın Duyuruları 22                                                                                                            

22 Şubat 2018

0 comment(s)

Yeni KHK ve Tek Tip Elbise

Ne Yapılmak İsteniyor? Biz Neden Karşıyız?

 

TCPS Basın Duyuruları 21                                                                                                            

25 Aralık 2017

Sayfalar