TCPS basın duyuruları

0 comment(s)

Hapishaneler, ruh ve sinir hastalığı hastaneleri, çocuk yurtları, huzur evleri gibi kurumlar “kapalı kurumlar”dır ve bu kurumlar dünyanın neresinde olursa olsun, otoriteyi elinde tutan kişilere kötü muamele olanağı tanırlar. Stanford Hapishane Deneyi (Zimbardo Deneyi) başta olmak üzere bir çok çalışma ve dünya hapishanelerine ilişkin üstünkörü bir medya taraması dahi bu savı destekleyecek onlarca veriye ulaşmayı sağlayacaktır. Bu kurumlarda kötü muamelenin geriletilebilmesi, bu kurumların olabildiğince insan hakları ve insan onuruyla bağdaşabilir yerler haline getirilebilmesi ancak ve ancak iradi bir çabayla mümkündür.

Sayfalar